Trường phối hợp với trung tâm y tế, huyện đoàn tổ chức ngày hội rửa tay cho Hs